ارسال فوری در تهران توسط پیک های عمومی
ارسال سفارشات شهرستان توسط تیپاکس